Fiskeværet Gjesvær

De første menneskene til å befolke Gjesvær gjorde det for 6000 år siden. Kysten med de mange små holmer og skjær gjør Gjesvær til en naturlig fiskehavn. En havn som beskytter mot de verste vinterstormene.

Gjesvær er først nevnt i Snorre Sturlassons Heimskringla i 1225. Det var den første havnen fra nord. I 1026, etter et røvertokt i Russland, drepte Tore Hund vikingen Karle i Gjesvær. I 1030 var Tore Hund en av de som påførte Olav den Hellige dødelige skader ved Stiklestad. Begge drapene var en hevn for drapet på Asbjørn Selsbane, Tore Hunds brorsønn, i 1024.

Navnet Gjesvær stammer fra en utryddet fugl ved navn Geirfugl. Den siste Geirfuglen tror man ble observert i Vardø på 1800-tallet.

Slutten på andre verdenskrig var som for resten av landet nordøst for Lyngen svært ødeleggende for Gjesvær. Alle bygninger ble brent ned da de tyske troppene trakk seg ut av området høsten 1944. Allerede sommeren 1945 kom en del av befolkningen tilbake til Gjesvær og begynte gjenoppbyggingen av stedet.

Frem til 1976 reiste folket til og fra Gjesvær med lokalbåten. Da ble den nye veien mellom Honningsvåg og Gjesvær ferdig og bilen ble det viktigste transportmidlet for folk i Gjesvær.

Det bor i dag 130 personer i Gjesvær.