Fuglereservatet

Gjesværstappan ble i 1983 et naturreservat. Miljømyndighetene ønsker å beskytte viktige sjøfuglekolonier, planter og dyreliv. Landområdet er 1,7 kvadratkilometer i utstrekning. Verneområdet omfatter også et havområdet på 5,5 kvadratkilometer rundt Gjesværstappan. Mellom 15. juni og 15. august er det ikke lov å sette fot på den største øya: Storstappen, som rager 283 meter over havet på sitt høyeste punkt.

Miljømyndighetene er veldig interessert i å beskytte den største kolonien av lundefugl i Finnmark. Den første observasjonen av Havhest ble gjort i 1978 og antallet Havhest er økende. På 1980-tallet etablerte Havsula seg ved Gjesværstappan. Andre fugler du kan observere ved Gjesværstappan er krykkje, skarv, lomvi, alke og havørn.

Både antallet arter og mengden fugler er stort. Det som også er spesielt med Stappan er at det ligger så nært land. Få fuglefjell i Europa er så tilgjengelig for de reisende. Gjesværstappan er en mulighet du bør benytte deg av når du er på reise i Nordkapp.